Контакт


"АГРОБАЗА" Д.О.О. Ћуприја

Живке Дамњановић 35

35230 Ћуприја

Телефон/Фаx: 035/8471-021

e-mail: office@agrobaza.net

Радно време
радним данима и суботом:
од 08:00 до 15:00


Матични број: 07653557

ПИБ: 101372818

Текући рачун: 155-753-79